Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ŠVOČ

 

Milé študentky, milí študenti,

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave usporiada v akademickom roku 2021/2022 10.ročník konferencie ŠVOČ 2022 pre študentov magisterského a bakalárskeho štúdia, ktorých ambíciou je prezentovať svoje výskumné výsledky.

 

POZVÁNKA - Fakultné kolo

 

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: 31.3.2022   

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE: 31.3.2022

 

KONTAKT:             Ing. Jana Machatová (jana.machatova@ucm.sk)