Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akademický rok 2018/2019

Fakultné kolo

Súťaž je realizovaná formou individuálnej tvorivej činnosti študentov pod odborným dohľadom vysokoškolského pedagóga – konzultanta, školiteľa. Témou ŠVOČ môže byť  téma diplomovej alebo bakalárskej práce, prípadne jej časť, alebo spracovanie realizovaného výskumu k záverečnej práci. V oboch kategóriách sa môžu prihlásiť aj riešiteľské skupiny (2 a viac osôb).

Doporučené témy v oblasti: Európska únia, NATO, OSN, Politické myslenie, Politické systémy, Demokracia, Nacionalizmus, Konzervativizmus, Idealizmus, Individualizmus, Kolektivizmus, Extrémizmus, Ľavicová politika, Sociálna politika, Volebné systémy, Parlamentné voľby, Komunálne voľby, Prezidentské voľby, Referendá, Kampaň, Ľudské práva, Menšiny, Náboženstvo, Politická komunikácia, Médiá a politika, Internetová komunikácia, Marketing, Manipulácia, Medzinárodná politika, Medzinárodné vzťahy, Bezpečnostné štúdie, Migračná politika, Multikulturalizmus, Globalizácia, Terorizmus, Bezpečnostná politika SR, Verejná správa v SR, Sociálna inklúzia, Sociálne služby a poradenstvo.

 

Prečo sa zapojiť?

- získaš motivačné finančné ocenenie,

- rozvíjaš svoje schopnosti v oblasti vedeckej práce,

- prezentuješ vlastné názory pre potreby odborného rastu,

- zdokonalíš si vedecké myslenie,

- tvoja práca bude uverejnená v zborníku,

- najlepšia práca postúpi na celoslovenskú konferenciu ŠVOČ.

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: 8.3.2019 

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE: 30.3.2019

FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ 2019 sa uskutoční:  11.4.2019

MEDZIFAKUTLNÉ KOLO ŠVOČ 2019 SA USKUTOČNÍ V MÁJI NA UPJŠ V KOŠICIACH

KONTAKT:             Ing. Jana Machatová (jana.machatova@ucm.sk)

 

Dokumenty:
  Pozvánka
     Prihláška
     Organizačné pokyny