Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vyhodnotenie

 

Fakultné kolo ŠVOČ 2019

 

Dňa 11.4.2019 sa na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 7. ročník fakultného kola ŠVOČ 2019, ktorého sa zúčastnilo 5 študentiek.

Komisia v zložení : predsedníčka komisie doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. a členovia komisie v zložení Mgr. Martin Daško, PhD., PhDr. Lukáš Cíbik, PhD. zhodnotili prezentácie študentiek, vybrali 3 najlepšie práce a rozhodli o umiestnení :

1. miesto : Bc. Natália Kočišová: Ľudský faktor v manažérstve kvality

2. miesto : Bc. Jana Bednárová: Rizikové užívanie alkoholu medzi mladistvými v kontexte verejnej politiky

3. miesto : Veronika Janceová: Realizácia odpadového hospodárstva na úrovni vybraných obcí v Trenčianskom kraji

 

Fotogaléria

 

 

Medzifakultné kolo ŠVOČ 2019 na UPJŠ v Košiciach

 

Dňa 16. 5. 2019 sa uskutočnilo na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  medzifakultné kolo ŠVOČ 2019, kde nás reprezentovala víťazka fakultného kola Bc. Natália Kočišová. V komisii našu fakultu zastupovala doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu.

Bc. Natália Kočišová s témou "Ľudský faktor v manažérstve kvality", školiteľka Ing. Eva Čapošová, PhD., sa umiestnila na 2. mieste.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

 

 

Fotogaléria