Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akademický rok 2019/2020

 

 

ZMENA !!!

 

Vážené študentky, vážení študenti,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s aktuálnym stavom šírenia koronavírusu a súvisiacimi opatreniami posúvame odovzdanie prác ŠVOČ na 20. apríla 2020 a to výlučne elektronicky.

O novom termíne konania fakultného kola ŠVOČ vás budeme včas informovať.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Fakultné kolo

Súťaž je realizovaná formou individuálnej tvorivej činnosti študentov pod odborným dohľadom vysokoškolského pedagóga – konzultanta, školiteľa. Témou ŠVOČ môže byť  téma diplomovej alebo bakalárskej práce, prípadne jej časť, alebo spracovanie realizovaného výskumu k záverečnej práci. V oboch kategóriách sa môžu prihlásiť aj riešiteľské skupiny (2 a viac osôb).

 

Doporučené témy v oblasti: 
Európska únia, NATO, OSN, Politické myslenie, Politické systémy, Demokracia, Nacionalizmus, Konzervativizmus, Idealizmus, Individualizmus, Kolektivizmus, Extrémizmus, Ľavicová politika, Sociálna politika, Volebné systémy, Parlamentné voľby, Komunálne voľby, Prezidentské voľby, Referendá, Kampaň, Ľudské práva, Menšiny, Náboženstvo, Politická komunikácia, Médiá a politika, Internetová komunikácia, Marketing, Manipulácia, Medzinárodná politika, Medzinárodné vzťahy, Bezpečnostné štúdie, Migračná politika, Multikulturalizmus, Globalizácia, Terorizmus, Bezpečnostná politika SR, Verejná správa v SR, Sociálna inklúzia, Sociálne služby a poradenstvo.

 

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: 28.2.2020   

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE: 30.3.2020

FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ 2020 sa uskutoční:  21.4.2020

CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA ŠVOČ 2020 SA USKUTOČNÍ /upresníme/
 

KONTAKT:             Ing. Jana Machatová (jana.machatova@ucm.sk)

 

Dokumenty:
  Pozvánka
     Prihláška
     Organizačné pokyny