Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akademický rok 2020/2021

 

 

Fakultné kolo

Súťaž je realizovaná formou individuálnej tvorivej činnosti študentov pod odborným dohľadom vysokoškolského pedagóga – konzultanta, školiteľa. Témou ŠVOČ môže byť  téma diplomovej alebo bakalárskej práce, prípadne jej časť, alebo spracovanie realizovaného výskumu k záverečnej práci. V oboch kategóriách sa môžu prihlásiť aj riešiteľské skupiny (2 a viac osôb).

Doporučené témy v oblasti: Európska únia, NATO, OSN, Politické myslenie, Politické systémy, Demokracia, Nacionalizmus, Konzervativizmus, Idealizmus, Individualizmus, Kolektivizmus, Extrémizmus, Ľavicová politika, Sociálna politika, Volebné systémy, Parlamentné voľby, Komunálne voľby, Prezidentské voľby, Referendá, Kampaň, Ľudské práva, Menšiny, Náboženstvo, Politická komunikácia, Médiá a politika, Internetová komunikácia, Marketing, Manipulácia, Medzinárodná politika, Medzinárodné vzťahy, Bezpečnostné štúdie, Migračná politika, Multikulturalizmus, Globalizácia, Terorizmus, Bezpečnostná politika SR, Verejná správa v SR, Sociálna inklúzia, Sociálne služby a poradenstvo.

 

 

POZVÁNKA - Fakultné kolo 

 

 

Predĺženie termínu odovzdania prihlášok a prác na ŠVOČ do 9.4.2021 !!!
 

 

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: 19.3.2021   

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE: 19.3.2021

FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ NA FSV UCM: 29.apríl 2021 o 10:00 hod.

MEDZIFAKULTNÉ KOLO ŠVOČ: spresníme dodatočne

 

 

KONTAKT:             Ing. Jana Machatová (jana.machatova@ucm.sk)

 

Dokumenty:

  Prihláška
  Organizačné pokyny

  Pozvánka