Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vyhodnotenie

 

 

Dňa 29.4.2021 online sa na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 9. ročník fakultného kola ŠVOČ 2021, ktorého sa zúčastnili 3 študenti FSV UCM.

Komisia v zložení  predsedníčka komisie doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. a členky komisie v zložení doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., Ing. Eva Čapošová, PhD. a PaedDr. Monika Orlíková, PhD., zhodnotili prezentácie študentov a rozhodli o umiestnení :   

1. miesto : Bc. Ján Ganobčík, téma : Aplikácia e-governmentu v podmienkach Švajčiarska, školiteľ PhDr. Michal Lukáč, PhD.

2. miesto : Bc. Michaela Dziaková, téma : Dôvody účasti voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu na Slovensku, školiteľ PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

3. miesto : Bc. Štefan Víg, téma : Dobrovoľníctvo v čase pandémie Covid-19, školiteľka PhDr. Zuzana Draková, PhD.

Študenti na prvých dvoch miestach nás budú reprezentovať na medzifakultnom kole v Bratislave a študent na treťom mieste nás bude reprezentovať na Trnavskej univerzite.

Blahoželáme a prajeme veľa úspechov !