Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vyhodnotenie

 

Dňa 12.4.2022 sa na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 10. ročník fakultného kola ŠVOČ 2022, ktorého sa zúčastnilo 5 študentov FSV UCM.

 

Komisia v zložení  predsedníčka komisie doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. a členovia komisie v zložení doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD., PaedDr. Monika Orlíková, PhD. a PhDr. Jakub Bardovič, PhD., zhodnotili prezentácie študentov a rozhodli o umiestnení :       

 

1. miesto : Kristína Juríková, téma : Formy zabezpečovania verejných statkov miestnou samosprávou, školiteľ PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

 

2. miesto : Bc. Kamil Turčan, téma : Nové prepravné možnosti v samospráve. Carsharing ako udržateľná forma prepravy, školiteľ Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

 

3. miesto : Bc. Monika Kseničová, téma : Medziobecná/cezhraničná spolupráca a rozvoj obce, školiteľ PhDr. Martin Švikruha, PhD.

 

Ďakujeme za účasť aj týmto študentom :

Silvia Čakajdová, téma : Regionálny rozvoj mesta Handlová v oblasti cestovného ruchu.

Kristián Marko, téma : Nacionalizmus vo svetových a slovenských dejinách.

 

Blahoželáme a prajeme veľa úspechov !

 

Fotogaléria