Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Prodekanka

Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu

Meno:  doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
Funkcia:  Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu
E-mail:  andrea.cajkova@ucm.sk
Kancelária:  506
Telefón:  +421 33 5565 547