Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Publikačná a edičná činnosť

V tejto časti sekcie nájdete metodiku evidencie publikačnej činnosti a tlačivá potrebné k evidencii výstupov publikačnej činnosti.