Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Publikácie

 

 

                    

MARKETING ĽUDKSÝCH ZDROJOV AKO SÚČASŤ BUDOVANIA 
ZNAČKY ZAMESTNÁVATEĽA                                                                                          

(Vysokoškolská učebnica)

                          

Autor: Nikoleta Bednáriková

vydalo: UCM  v Trnave 2022
ISBN
 978-80-572-0249-3         

online na stiahnutie

 

 

                    

SOCIÁLNE VEDY Z PERSPEKTÍVY MLADÝCH VEDECKÝCH
PRACOVNÍKOV VI.

(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov)

                          

editori: Oľga Bočáková - Andrea Čajková - Michaela Vaceková

vydalo: FSV UCM  v Trnave 2022
ISBN 978-80-572-0236-3
         

online na stiahnutie

 

 

                    

Teória a prax verejných rozpočtov                                                                                                        

(Vedecká monografia)

                         

Autor: Lukáš Cíbik


vydalo: UCM  v Trnave 2022
ISBN 978-80-572-0233-2           

online na stiahnutie

 

 

                    

Modern strategy and Challenges of Management in Cultural Institutions                                  

(Monograph)

                         

Authors: Václav Kupec, Eva Čapošová, Přemysl Písař


Publisher: University  of Public  and Individual Security "Apeiron" in Krakow, 2021
ISBN 978-83-64035-76-0   
      

online na stiahnutie

 

 

                    

Vybrané aspekty občianskeho sektora: fungovanie občianskych
združení
 v trnavskom regióne                                  

(Vedecká monografia)

                         

autor: Leon Richvalský


vydalo: UCM  v Trnave 2021
ISBN 978-80-572-0223-3   
      

online na stiahnutie

 

                    

Voľby 2020: volebná podpora a jej premeny                                   

(Vedecká monografia)

                         

autor: Jakub Bardovič


vydalo: UCM  v Trnave 2022
ISBN 978-80-572-0230-1   
      

online na stiahnutie

 

                    

AKTÉRI REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY NA SLOVENSKU      

(Vysokoškolská učebnica)

                         

autori: Peter Horváth, Erik Urc


vydalo: UCM  v Trnave 2021
ISBN 978-80-572-0104-5   
      

online na stiahnutie

 

                    

PUBLICY 2021 – časť II.                                                                    

(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie)

                          

editori: Lukáš Cíbik, Richard Brix, Matúš Novák, Stanislav Michal

vydalo: FSV UCM  v Trnave 2021
ISBN 
978-80-572-0212-7         

online na stiahnutie

 

                    

PUBLICY 2021 – časť I.                                                                    

(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie)

                          

editori: Martin Švikruha, Peter Šamalík, Ján Ganobčík

vydalo: FSV UCM  v Trnave 2021
ISBN 
978-80-572-0211-0         

online na stiahnutie

 

                    

20 ROKOV REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY NA SLOVENSKU:

VYUŽITÁ PRÍLEŽITOSŤ?

(Monografia)

                          

autor: Martin Švikruha

vydalo: UCM  v Trnave 2021
ISBN 978-80-572-0210-3   
      

online na stiahnutie

 

                    

Voľby a volebné systémy                                                          

(Vysokoškolská učebnica)

                          

autor: Jakub Bardovič                                               

vydalo: FSV UCM  v Trnave 2021
ISBN 978-80-572-0206-6         

online na stiahnutie

 

                    

VEREJNÁ POLITIKA

(Učebnica)

                          

autor: Ľudmila Malíková, Martin Daško                                               

vydalo: UCM  v Trnave 2018
ISBN 978-80-8200-021-7   
      

online na stiahnutie

 

                    

VEREJNÁ SPRÁVA VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EÚ I.

(Vysokoškolská učebnica)

                          

autor: Martin Švikruha

vydalo: UCM  v Trnave 2021
ISBN 978-80-572-0187-8
         

online na stiahnutie

 

                    

SOCIÁLNE VEDY Z PERSPEKTÍVY MLADÝCH VEDECKÝCH
PRACOVNÍKOV V.

(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov)

                          

editori: Andrea Čajková - Daniel Klimovský - Natália Brovina Mulinová

vydalo: FSV UCM  v Trnave 2020
ISBN 978-80-572-0167-0
         

online na stiahnutie

 

 

                    

KOMUNÁLNE VOĽBY V KRASKÝCH MESTÁCH 2002-2018

(Zborník príspevkov z  vedeckej konferencie)

                          

editori: Barbora Blašková - Matúš Novák - Martin Švikruha

vydalo: FSV UCM  v Trnave 2021
ISBN 978-80-572-0166-3
         

online na stiahnutie

 

 

                    

ANALÝZA KVALITY LOKÁLNEHO
ENVIRONMENTÁLNEHO GOVERNANCE 
Z POHĽADU UŽÍVATEĽOV VEREJNÝCH SLUŽIEB
A ZAMESTNANCOV LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY

(Vedecká monografia)   

           

Autor: Martin Daško 

vydalo: FSV UCM  v Trnave 2021
ISBN 978-80-572-0122-9             

online na stiahnutie

 

 

                    

VÝKON SAMOSPRÁVY NA ÚROVNI OBCE,
MESTA A REGIÓNU
SLOVENSKO 1990-2020

(Vedecká monografia)
                          

Autor: Ján Machyniak 

vydalo: FSV UCM  v Trnave 2021
ISBN 978-80-572-0121-2             

online na stiahnutie

 

 

                    

VEREJNÁ SPRÁVA A VEREJNÁ POLITIKA
(Učebný text pre študentov FSV UCM v Trnave)
                          

Autor: Ján Machyniak 

vydalo: FSV UCM  v Trnave 2020
ISBN 978-80-572-0103-8             

online na stiahnutie

 

 

                    

PUBLICY 2020 II. – sekcie Parlamentné voľby a Sociálna politika
(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie)
                          

editori: Ján Machyniak - Peter Horváth 

vydalo: FSV UCM  v Trnave 2020
ISBN 978-80-572-0090-1
             

online na stiahnutie

 

 

                    

PUBLICY 2020 I. – 30 rokov verejnej správy
(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie)
                          

editori: Peter Horváth - Ján Machyniak

vydalo: FSV UCM  v Trnave 2020
ISBN 978-80-572-0089-5  
             

online na stiahnutie

 

 

                    

Financovanie verejnej správy                                        
(Vysokoškolská učebnica)
                          

Autor: Lukáš Cíbik

vydalo: UCM  v Trnave 2020
ISBN 978-80-572-0071-0
              

online na stiahnutie

 

 

                    

Online vzdelávanie vo verejnej správe v čase pandémie
(Recenzovaný vedecký konferenčný zborník)
                          

editor: Peter Horváth

vydalo: FSV UCM  v Trnave 2020
ISBN 978-80-572-0091-8
                

online na stiahnutie

 

 

                    

Voľby a referendá na území Slovenskej republiky od roku 1989 -2020
(vysokoškolská učebnica)

                          

autori: Barbora Blašková - Lukáš Koštial -Matúš Novák

vydalo: UCM  v Trnave 2020
ISBN
978-80-572-0061-1                

online na stiahnutie

 

 

                    

FONDY EURÓPSKEJ ÚNIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE      

(Učebné texty pre vysoké školy)

                         

autor: Vladimír Kováčik


vydalo: UCM  v Trnave 2019
ISBN 
978-80-572-0013-0         

online na stiahnutie

 

 

                    

Komunálna samospráva na Slovensku
                          

autori: Jakub Bardovič - Richard Brix - Lukáš Cíbik - Martin Daško - Michal Imrovič-
              Gabriel Kopúnek - Ján Machyniak - Dalibor Mikuš - Bystrík Šramel - Martin Švikruha


vydalo: UCM  v Trnave 2019
ISBN 978-80-572-0022-2
                

online na stiahnutie

 

 

PUBLICY 2019 - Zborník príspevkov doktorandov
                          

editori: Martin Halmo – León Richvalský

vydalo: Fakulta sociálnych vied, UCM  v Trnave 2019
ISBN 978-80-572-0026-0
                

online na stiahnutie

 

 

PUBLICY 2019
                          

editori: Ivana Butoracová Šindleryová - Bystrík Šramel

vydalo: Fakulta sociálnych vied, UCM  v Trnave 2019
ISBN 978-80-572-0016-1
                

online na stiahnutie

 

 

POHĽADY POLITICKÝCH STRÁN NA VEREJNÚ SPRÁVU
                          

autor: Dalibor Mikuš

vydalo: Fakulta sociálnych vied, UCM  v Trnave 2018
ISBN
978-80-8105-962-9                 

online na stiahnutie

 

 

 

SOCIAL SERVICES
IN THE CONTEXT OF SOCIAL CARE FOR SENIORS

                          

autor: Beáta Adamkovičová, Oľga Bočáková, Mária Dávideková

vydalo: Research Institute for European Policy, Gdańsk, 2017
ISBN
978-83-944614-4-7                 

online na stiahnutie

 

 

SOCIAL SERVICES IN THE SPACE
OF SOCIAL POLICY

                          

autor: Oľga Bočáková, Mária Dávideková

vydalo: Research Institute for European Policy, Gdańsk, 2017
ISBN 978-83-944614-6-1
                

online na stiahnutie

 

 

COMPREHENSIVE VIEW OF THE ISSUE SOCIAL
SERVICES AND THE SOCIAL-POLITICAL SIGNIFICANCE
OF THEIR SUPPORT

                          

autor: Oľga Bočáková, Tomáš Habánik, Darina Kubíčková

vydalo: Research Institute for European Policy, Gdańsk, 2017
ISBN 978-83-944614-5-4
                

online na stiahnutie

 

 

SOCIÁLNE POISTENIE V SYSTÉME SOCIÁLNEHO
ZABEZPEČENIA NA SLOVENSKU OD ROKU 1990
PO SÚČASNOSŤ

                          

autor: Dušan Polonský 

vydalo: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017
ISBN 978-80-8105-876-9
                

online na stiahnutie

 

 

CURRENT TRENDS AND SOCIAL SERVICES
Conference Proceeding
                             

editor: Peter Horváth  

vydalo: Uherské Hradište, 2017
ISBN: ISBN 978-80-906614-5-5
                

online na stiahnutie

 

 

CURRENT TRENDS AND PUBLIC ADMINISTRATION
Conference Proceeding
                             

editor: Peter Horváth  

vydalo: Uherské Hradište, 2017
ISBN: ISBN 978-80-906614-5-5
                

online na stiahnutie

 

 

ANNUAL CONFERENCE FSS UCM TRNAVA
Public Administration
                             

editor: Peter Horváth  

vydalo: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017
ISBN: ISBN 978-80-8105-867-7
                

online na stiahnutie

 

 

ANNUAL CONFERENCE FSS UCM TRNAVA
Political Science and  European studies
                             

editor: Jaroslav Mihálik  

vydalo: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017
ISBN: ISBN 978-80-8105-868-4
                

online na stiahnutie

 

 

ANNUAL CONFERENCE FSS UCM TRNAVA
Social policy and services
                             

editor: Oľga Bočáková   

vydalo: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017
ISBN: ISBN 978-80-8105-867-7
                

online na stiahnutie

 

 

   

KAPITOLY Z POROVNÁVACEJ POLITOLÓGIE                               

autor: Jaroslav Mihálik    
strán: 79
vydalo: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017
ISBN: ISBN 978-80-8105-872-1
                 

online na stiahnutie

 

 

RETHINKING THE PRESIDENCY:           
Challenges and Failures                                                                  

editori: Blanka Říchová Radosłav Kubicki, Aaron Walter     
strán: 200
vydalo: FSV UCM, 2015

                                     

stiahnuť

 

ÚSTAVNÉ SÚDNICTVO, e-publikácia                                         

autor: Bystrík Šramel     
strán: 104
vydalo: OZ FSV UCM, 2015
ISBN: 978-80-971952-0-5
                                    

stiahnuť

 

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE AKO SÚČASŤ SOCIÁLNEJ       
POLITIKY, vedecké štúdie

autor: Oľga Bočáková, Anton Rehuš
strán: 176
vydalo: Tribun EU Brno, 2015
ISBN: 978-80-263-0886-7
                                    

 

POLITICAL LEGACY AND YOUTH CIVIC ENGAGEMENT  
IN SLOVAKIA

autor: Jaroslav Mihálik
strán: 160
vydalo: Faculty of Organization Studies, Novo Mesto, 2015
ISBN: 978-961-93688-8-6
 

 

KONIEC NEEFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE V MÚZEÁCH       

autor: Michal Lukáč
strán: 162
vydalo: OZ FSV UCM, 2015
ISBN: 978-80-971952-1-2

 

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU FSV UCM                                
Zborník záverečných prác (2012-2015)      

autor: Oľga Bočáková, Darina Kubíčková (ed.)
strán: 100
vydalo: OZ FSV UCM, 2015
ISBN: 978-80-971952-2-9

 

SOCIÓLÓGIA MLÁDEŽE                                                               

autor: Ladislav Macháček
strán: 295
vydalo: Faculty of Organization Studies, Novo Mesto, 2015
ISBN: 978-961-93688-5-5

 

FEATURING NORDEN IN TEN EPISODES                               

autor: Ryszard M. Czarny
strán: 288
vydalo: Faculty of Organization Studies, Novo Mesto, 2015
ISBN: 978-961-93688-4-8

 

SYMPÓZIUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB                                      
VO VEREJNEJ SPRÁVE, vedecké štúdie            

autor: Oľga Bočáková, Darina Kubíčková (ed.)
strán: 175
vydalo: Tribun EU, Brno 2015
ISBN: 978-80-263-0959-8

 

SOCIÁLNA POLITIKA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE           
(vysokoškolská učebnica)            

autor: Oľga Bočáková
strán: 170
vydalo: Tribun EU, Brno 2015
ISBN: 978-80-263-0938-3

 

VYBRANÉ KAPITOLY ZO SOCIÁLNEJ FILOZOFIE              
(vysokoškolská učebnica)            

autor: Oľga Bočáková, Darina Kubíčková
strán: 98
vydalo: Tribun EU, Brno 2015
ISBN: 978-80-263-0958-1

 

ÚVOD DO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB                                          
(vysokoškolská učebnica)            

autor: Oľga Bočáková, Darina Kubíčková
strán: 158
vydalo: Tribun EU, Brno 2015
ISBN: 978-80-263-0965-9

 

CYRIL_METHODIUS DAYS OF SOCIAL SERVICES.
Proceedings of the international expert-scientific conference
(zborník)           

ed: Stančiak, Silvia Dončevová
vydalo: Heraldika Kiadó, Budapest 2015
ISBN: 978-963-9204-99-7

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY VE PROSPĚCH              
INTEGRACE SOCIÁLNE A ZDRAVOTNĚ
ZNEVÝHODNENÝCH  (zborník)           

ed: Jaroslava Pavelková a kol.
vydalo: VŠZaSP sv. Alžběty, Příbram 2015
ISBN: 978-80-905973-9-6

 

PREMENY POSTAVENIA PREZIDENTOV V POLITICKÝCH
SYSTÉMOCH  (zborník)           

ed: Pavol Juhás, Marek Hrušovský
vydalo: OZ FSV UCM, 2015
ISBN: 978-80-905973-9-6

 

YOUTH AND POLICY                                                                    

Ladislav Macháček                              

2014

Publikácia je v tlačenej podobe

 

THE IMPERATIVE HIGH NORTH:
Opportunities and Challanges                                                      

Ryszard Czarny

2015

Publikácia je v tlačenej podobe

 

EUROPEANIZATION                                                                  

Dušan Leška                                         

2015

Publikácia je v tlačenej podobe

 

VEDECKÉ PRÁCE KVP A VS 2014                                            

Marián Merica                                         

2014

Publikácia je na CD nosiči

 

NAJNOVŠIE TRENDY A VÝZVY EURÓPSKEHO VÝSKUMU
V EDUKAČNÝCH VEDÁCH

Silvia Dončevová                                         

2014

Publikácia je na CD nosiči

 

ŠVOČ 2014                                                                                      

Ladislav Macháček                                       

2014

stiahnuť

 

KONŠTANTÍN A METOD V POLITICKÝCH VZŤAHOCH  
VEĽKEJ MORAVY

Milan Čáky                                         

2014

Publikáciu je možné zakúpiť v knižnici UCM

 

 

                    

Voľby a referendá na území Slovenskej republiky od roku 1989 -2020
(vysokoškolská učebnica)

                          

autori: Barbora Blašková - Lukáš Koštial -Matúš Novák

vydalo: UCM  v Trnave 2020
ISBN 
978-80-572-0061-1                

online na stiahnutie

 

 

                    

SOCIÁLNE VEDY Z PERSPEKTÍVY MLADÝCH VEDECKÝCH
PRACOVNÍKOV VI.

(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov)

                          

editori: Oľga Bočáková - Andrea Čajková - Michaela Vaceková

vydalo: FSV UCM  v Trnave 2022
ISBN 978-80-572-0236-3
         

online na stiahnutie