Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

2014

 

Mládežnícka politika na miestnej úrovni v podmienkach Slovenskej republiky

Vedúci projektu: PhDr. Michal Imrovič

Dĺžka trvania: 2014

 

Politické aspekty transformácie verejnej správy na Slovensku v kontexte inštitucionalizácie druhej úrovne územnej samosprávy

Vedúci projektu: PhDr. Ján Machyniak / PhDr. Peter Horváth, PhD.

Dĺžka trvania: 2014

 

Reforma verejnej správy v kontexte vstupu do Európskej únie v krajinách V4

Vedúci projektu: PhDr. Filip Sekan

Dĺžka trvania: 2014

 

Sieťové vládnutie a jeho využiteľnosť v podmienkach SR

Vedúci projektu: PhDr. Karol Šebík

Dĺžka trvania: 2014