Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

2015

 

Volebné kampane na Slovensku (vývoj, zmena a dynamika vpred)

Vedúca projektu: PhDr. Viera Žúborová, PhD.

Dĺžka trvania: 2015

 

Podpora radikalizmu a extrémizmu v EÚ - nové trendy v modernej Európe

Vedúci projektu: PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

Dĺžka trvania: 2015