Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

2017

 

Voľby a volebné právo: stav, kontexty a perspektívy

Vedúci projektu: Mgr. Jakub Bardovič, PhD. / PhDr. Ján Machyniak, PhD.

Dĺžka trvania: 2017

 

Global Jihad: Case Studies of Terrorist Organizations

Vedúci projektu: Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, PhD. / Aaron T. Walter, Ph.D. / Mgr. Ingrid Borárošová, PhD.

Dĺžka trvania: 2017

 

Analýza postojov slovenskej verejnosti k azylantom a k azylovej politike v podmienkach Sloveneskej republiky

Vedúci projektu: PhDr. Róbert Frimmel

Dĺžka trvania: 2017

 

Vplyv decentralizácie na nezávislosť regionálnej samosprávy v podmienkach SR

Vedúci projektu: PhDr. Martin Švikruha, PhD., Ing. Júlia Karasová, PhD.

Dĺžka trvania: 2017

 

Zmapovanie a analýza poskytovaných sociálnych služieb autistom v Bratislavskom a Trnavskom kraji

Vedúca projektu: Mgr. Renáta Kocúrová

Dĺžka trvania: 2017

 

Marketing - kľúčový pilier rozvoja eGovernmentu

Vedúci projektu: PhDr. Michal Lukáč, PhD.

Dĺžka trvania: 2017

 

“Každý chce mať domov” - “Everybody wants a home!”

Vedúca projektu: PhDr. Lenka Machyniaková, PhD.

Dĺžka trvania: 2017

 

25 rokov existencie samosprávy mesta Trnava - hodnotenie a súčasné výzvy

Vedúci projektu: PhDr. Dalibor Mikuš

Dĺžka trvania: 2017

 

Získavanie finančných zdrojov pre rozvoj samosprávy

Vedúci projektu: Ing. Matej Paľo

Dĺžka trvania: 2017

 

Mediatizácia témy migračnej krízy vo vybraných krajinách Európskej únie

Vedúca projektu: Mgr. Nikola Šimuneková

Dĺžka trvania: 2017