Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

2018

 

Dopad rozdrobenej sídelnej štruktúry na výkon miestnej politiky na Slovensku

Vedúci projektu: PhDr. Richard Brix, PhD.

Dĺžka trvania: 2018

 

Marketingovo-strategicky riadená verejná vzdelávacia inštitúcia ako objekt vplývajúci na regionálny rozvoj

Vedúci projektu: Mgr. Martin Halmo

Dĺžka trvania: 2018

 

Kríza inštitucionalizmu politických strán na Slovensku?

Vedúci projektu: Mgr. Matúš Jankoľa

Dĺžka trvania: 2018

 

Kríza inštitucionalizmu politických strán na Slovensku? Fungovanie verejnej správy v podmienkach 1. Československej republiky (1918-1939) - prípadová štúdia, región Spiš, komparácia so súčasným stavom, návrhom na komunálnu reformu

Vedúca projektu: Mgr. Katarína Kúkoľová

Dĺžka trvania: 2018

 

Comparison of the referendum institute in terms of selected European countries

Vedúci projektu: Mgr. Matúš Meluš

Dĺžka trvania: 2018

 

Kríza inštitucionalizmu politických strán na Slovensku? Supranacionálny princíp v Európskej únii

Vedúca projektu: Mgr. Monika Práznovská

Dĺžka trvania: 2018

 

Kríza inštitucionalizmu politických strán na Slovensku? Participácia občanov na miestnej samospráve vo vybraných obciach Trnavského kraja

Vedúci projektu: Mgr. León Richvalský

Dĺžka trvania: 2018

 

Obraz migranta a utečenca v medialnom prostredí

Vedúca projektu: Mgr. Nikola Šimuneková

Dĺžka trvania: 2018