Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

2019

 

Manažment inovácií na úrovni miestnej samosprávy

Vedúci projektu: PhDr. Martin Halmo

Dĺžka trvania: 2019

 

Finančná situácia miest v Trnavskom a Trenčianskom kraji v rokoch 2013 - 2017

Vedúci projektu: PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

Dĺžka trvania: 2019

 

Europeizácia v oblasti mládežníckej politiky: prípadová štúdia Slovenskej republiky

Vedúci projektu: Mgr. Tomáš Džačovský

Dĺžka trvania: 2019

 

Marketingové riadenie územia ako predpoklad regionálneho rozvoja a budovanie konkurencieschopnosti

Vedúca projektu: Mgr. Kristína Hoghová

Dĺžka trvania: 2019

 

Kríza inštitucionalizmu politických strán na Slovensku II.

Vedúci projektu: Mgr. Matúš Jankoľa

Dĺžka trvania: 2019

 

Súčasná krajná pravica na Slovensku v európskom kontexte

Vedúci projektu: Mgr. Boris Kolman

Dĺžka trvania: 2019

 

Umelá inteligencia ako prostriedok komunikácie vo verejnej správe

Vedúci projektu: Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

Dĺžka trvania: 2019

 

Ľudia bez domova v kontexte sociálnej exklúzie a inklúzie v podmienkach Slovenskej republiky

Vedúca projektu: PhDr. Lenka Machyniaková, PhD.

Dĺžka trvania: 2019

 

Socializácia zdravotne znevýhodnených osôb v dimenziách občianskych združení zdravotne znevýhodnených osôb v Trenčianskom samosprávnom kraji

Vedúci projektu: PhDr. Maroš Potočný,PhD.

Dĺžka trvania: 2019

 

Supranacionálny princíp riadenia v Európskej únii: Komparatívna prípadová štúdia na príklade menovej politiky a spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Vedúca projektu: PhDr. Monika Práznovská

Dĺžka trvania: 2019

 

Daňová asignácia ako faktor rozvoja občianskej spoločnosti

Vedúci projektu: PhDr. León Richvalský

Dĺžka trvania: 2019