Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

2020

 

Využitie moderných metód v miestnej samospráve v rámci vybraných miest a obcí na Slovensku

Vedúci projektu: Mgr. Matúš Novák

Dĺžka trvania: 2020

 

Motivačné aspekty rozhodovania pre vysokoškolské štúdium

Vedúca projektu: Mgr. Barbora Blašková

Dĺžka trvania: 2020

 

Formy participatívneho rozpočtovania na lokálnej úrovni

Vedúci projektu: Mgr. Lukáš Koštiaľ

Dĺžka trvania: 2020

 

Dynamika vývoja občianskych združení na Slovensku so zameraním na okres Piešťany

Vedúci projektu: PhDr. León Richvalský

Dĺžka trvania: 2020

 

Postoj študentov vysokých škôl so zameraním na sociálnu prácu k dobrovoľníctvu

Vedúca projektu: Mgr. Erika Štangová

Dĺžka trvania: 2020

 

Brexit v kontexte diskusie v UK

Vedúca projektu: Mgr. Markéta Mackuľáková

Dĺžka trvania: 2020

 

Sociálna práca v armáde

Vedúca projektu: Mgr. Emma Valigulská

Dĺžka trvania: 2020

 

Europeizácia v oblasti mládežníckej politiky: prípadová štúdia Slovenskej republiky II.

Vedúci projektu: Mgr. Tomáš Džačovský

Dĺžka trvania: 2020

 

Financovanie politiky zamestnanosti v Slovenskej republike

Vedúca projektu: Mgr. Zuzana Jurgová

Dĺžka trvania: 2020

 

Sektor Turistických informačných centier ako predpoklad marketingovej propagácie samosprávnych krajov na Slovensku

Vedúca projektu: PhDr. Kristína Hoghová

Dĺžka trvania: 2020

 

Súčasné výzvy v oblasti mládeže so zreteľom na duševné zdravie mladých ľudí v podmienkach Slovenskej republiky

Vedúca projektu: Mgr. Natália Mulinová

Dĺžka trvania: 2020

 

Politické etablovanie a ideová profilácia ĽSNS

Vedúci projektu: Mgr. Boris Kolman

Dĺžka trvania: 2020