Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Siedmy rámcový program - 7FP

 

SIEDMY RÁMCOVÝ PROGRAM - SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME

 

MY WEB: Measuring Youth Well-Being (ID: 613368)

Konzorcium: The Manchester Metropolitan University (koordinátor), University of Bremen, Pompeu Fabra University, The Institute of Social Sciences Ivo Pilar, University of Debrecen, Daugavpils University, Panteion University of Social Sciences, Tallinn University, University of Ss. Cyril a Methodius in Trnava, ISCTE – Lisbon University Institute, CRRC Georgia non-entrepreneurial, University of Essex, The Chancellor Masters and Scholars of the University of Cambridge, Catalan Youth Agency.

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Dĺžka trvania: marec 2014 - september 2016

Web: https://www.fp7-myweb.eu / https://cordis.europa.eu/project/id/613368

Cordis EU research results: https://cordis.europa.eu/project/id/613368

Publikácia: https://www.springer.com/gp/book/9783319760629#aboutBook

Anotácia: Projekt skúmal možnosti realizácie longitudinálnej štúdie, ktorá by pomohla zachytiť ucelený obraz procesu dospievania detí, vrátane aspektov spojených s prechodom k práci a k rodičovstvu. Longitudiálna multidisciplinárna metodika je nevyhnutná pre pochopenie rôznych dimenzií a dynamiky procesov. Kľúčovými faktormi priechodnosti takejto štúdie sú prehľady o súčasných relevantných politikách pre deti a mládež, zber dát, rozvíjanie možností pre aplikáciu takejto štúdie a hodnotenie možností jej aplikácie na základe technickej, politickej a finančnej spôsobilosti. Projekt pristupuje k hodnoteniu priechodnosti štúdie rovnovážne a to prostredníctvom vymedzenia priorít vo vedeckých a politických imperatívoch. Hľadanie vhodnej rovnováhy medzi vedeckosťou a politickými aspektami je zaručené prostredníctvom zhodnotenia metodológie, ktorá zabezpečí, že výstupy budú metodologicky dostatočné, technicky priechodné a finančne rentabilné.

 

MY PLACE: Democracy and the shadows of totalitarian and populism: the European experience (ID: 266831)

Konzorcium: The University of Manchester (koordinátor), The University of Warwick, The Manchester Metropolitan University, Tallinn University, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, University of Bremen, Friedrich Schiller University of Jena, University of Eastern Finland, University of Southern Denmark, Centre for Research and Studies in Sociology - Lisbon University Institute, Research Centre Region” Ulianovsk State University, Daugavpils University, Caucasus Research Resource Centers Program, Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Pompeu Fabra University, University of Debrecen, Panteion University of Athens.

Koordinátor projektu na FSV UCM: prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. / doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Dĺžka trvania: 2011 - 2014

Web: https://myplaceresearch.wordpress.com / http://www.fp7-myplace.eu/index.php

Cordis EU research results: https://cordis.europa.eu/project/id/266831

Publikácie: https://www.palgrave.com/gp/book/9781137590060

Anotácia: Cieľom projektu MY PLACE: Democracy and the shadows of totalitarism and populism: the European experience bolo preskúmane konštrukcie a prenosu historickej pamäte cez využitie kombinácie výskumných metód - hĺbkových rozhovorov, etnografického výskumu na poskytnutie aktuálnych údajov v rámci Európy. Šlo o realizáciu viac ako 30 medzigeneračných rozhovorov v 14 krajinách za účasti viac ako 18 000 respondentov a realizácie 900 následných hĺbkových rozhovorov interpretácie aktivitzmu mladých ľudí v rámci viac ako 40 prípadových štúdií. Projekt poskytuje unikátny súbor údajov pokrývajúci postoje a dôveru mladých ľudí vo vzťahu ku krajne pravicovým a populistickým ideológiám, triedneho rozdelenia, xenofóbie, rasizmu, sociálneho a politického vylúčenia, ale aj dôvery v demokratické procesy.