Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Horizon 2020: European Cohort Development Project

 

HORIZON 2020 FRAMEWORK PROGRAMME

 

European Cohort Development Project (ECDP) (ID: 777449)

Konzorcium: Manchester Metropolitan University (koordinátor), Ivo Pilat Institute of Social Science, Tallin University, The University of Bremen, The Catalan Youth Agency, Panteion University of Social and Political Sciences, The University of Debrecen, University of Essex,  University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Daugavpils University, University Institute of Lisbon, University of Jyvaskyla, University of Bologna, University College London, Generations and Gender Programme, European Social Survey European Research Infrastructure Consortium.

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Dĺžka trvania: 2018 - 2019

Web: https://www.eurocohort.eu/home

Výsledky výskumu publikované v databáze CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/id/777449

Publikácie: https://www.eurocohort.eu/publications/

Anotácia: ECDP projekt je komplexná štúdia zameraná na posilnenie európskej výskumnej infraštruktúry, ide o vytvorenie dizajnu európskeho prieskumu pod názvom EuroCohort pre deti a mladých ľudí do 25 rokov. Cieľom projektu je poskytnúť údaje, ktoré by pomohli tvorcom politík v celej Európe prijímať lepšie a adresnejšie rozhodnutia na zabezpečenie ich blahobytu a zvyšovanie kvality života. Projekt zároveň poukazuje na skutočnosť, že tvorcovia politík nie sú schopné čerpať z údajov potrebných na riešenie zložitých sociálnych problémov, ktoré majú negatívny dopad na kvalitu života detí a adolescentov. V priebehu implementácie projektu budú vypracované požiadavky na prieskum, ktorý poskytne databázu údajov o pokroku v oblasti zdravia a blahobytu detí.