Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Riešiteľský tím

 

Meno:  Jaroslav Mihálik
Funkcia:  Koordinátor
E-mail:  jaroslav.mihalik@ucm.sk
Profil: 

 

 

 

 

 

 

Meno:  Edita Poórová
Funkcia:  Člen riešiteľského tímu
E-mail:  edita.poorova@ucm.sk
Profil: 

 

 

 

 

 

 

Meno:  Michal Imrovič
Funkcia:  Člen riešiteľského tímu
E-mail:  michal.imrovic@ucm.sk
Profil: 

 

 

 

 

 

 

Meno:  Michal Garaj
Funkcia:  Člen riešiteľského tímu
E-mail:  michal.garaj@ucm.sk
Profil: