Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov

 

 

V priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa každoročne počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizuje vedecká konferencia s názvom "Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov", zameraná na skúmanie aktuálnych trendov v oblasti spoločenských vied. Mladí účastníci  konferencie diskutujú v niekoľkých paneloch o vybraných aspektoch verejnej správy a verejnej politiky, o politických výzvach súčasnej európskej politiky a vybraných dimenziách sociálnej politiky v podmienkach Slovenskej republiky. Cieľom konferencií je vytvorenie priestoru pre mladých vedeckých pracovníkov na prezentovanie svojich poznatkov a vzájomnú výmenu skúseností.

 

AKTUÁLNY ROČNÍK