Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ROČNÍK 2017

V dňoch 7. a 8. novembra 2017 sa v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnil druhý ročník konferencie Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II., ktorá bola organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Konferencie sa zúčastnilo takmer 40 mladých vedeckých pracovníkov nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, ktorí diskutovali o problematike v sociálnych vedách v troch hlavných paneloch, ktoré boli zamerané na vybrané aspekty sociálnej politiky v súčasnom globálnom prostredí, postavenia Európskej únie v čase krízy, a možnosti budúcich scenárov pre EÚ, ako aj aktuálnych problémov verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom konferencie bolo vytvorenie priestoru na výmenu poznatkov mladých vedeckých pracovníkov. Po úvodnom uvítaní účastníkov dekanom Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Petrom Horváthom, PhD. a vedeckým garantom konferencie prof. Ing. Václavom Vybíhalom, CSc. sa uskutočnil panel o problematike sociálnej politiky v súčasnom globálnom prostredí so zameraním na aktuálne trendy a vývoj sociálnej politiky v rýchlo meniacom sa prostredí. Európska únia v čase krízy, prehodnotenie a budúce scenáre pre EÚ bola orientovaná hlavne na postavenie fenoménu multikulturalizmu, ako aj aktuálneho politického priestoru na Starom kontinente. Panel z oblasti súčasných výziev verejnej správy na Slovensku sa zaoberal špecifickými aspektmi územnej samosprávy a štátnej správy v podmienkach Slovenskej republike, pričom aktuálna bola hlavne téma regionálnych volieb 2017.

 

Fotogaléria

 

Dokumenty:
  Tlačová správa