Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ROČNÍK 2019

 

Dňa 30. 10. 2019 sa na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave konala konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV. 
 

Konferenciu slávnostne zahájili svojimi príhovormi dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. a vedecký garant konferencie prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., po príhovoroch nasledovalo plenárne zasadnutie, počas ktorého vystúpili so svojimi príspevkami PhDr. Michal Kaliňák, PhD., hovorca a tajomník rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska; doc. Daniel Klimovský, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. MBA. z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Mgr. Matúš Záhradník, Digital marketing technologist v spoločnosti Accenture Interactive. 
 

Po plenárnom zasadnutí sa účastníci konferencie rozdelili do jednotlivých sekcií, kde diskutovali o témach: Verejná správa a verejná politika v 21. storočí, Európske štúdiá a politiky v 21. storočí a Sociálna politika v 21. storočí. Konferencie sa zúčastnilo takmer päťdesiat mladých vedeckých pracovníkov, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Vystupujúci ocenili úroveň a kvalitu konferencie, a tým aj snahu našich doktorandov, ktorí ju zorganizovali.

 

 

    Fotogaléria