Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zborník príspevkov

 

Zborník príspevkov:

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV.

 

 

Príspevky:

 

Ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov štátnej správy na Slovensku

Dominika Bernátová

 

Motivačné aspekty rozhodovania pre vysokoškolské štúdium

Barbora Blašková

 

Slovensko - VŠ štúdium v zahraničí

Mária Bystrianska

 

Financovanie a hospodárenie územnej samosprávy na Slovensku

Lukáš Cíbik

 

Inštitucionálna ochrana ľudských práv v rámci SR v komparácií s Českou republikou

Eduard Csudai

 

Politická gramotnosť ako aspekt budovania občianskej spoločnosti v Slovenskej republike

Jaroslav Čársky, Evamária Veselská

 

Násilie páchané na senioroch ako závažný problém v súčasnosti

Zuzana Draková

 

Médiá v demokracii

Katarína Duffeková

 

Inštitucionálne zázemie mládežníckej politiky Slovenska: Priestor pre Europeizáciu?

Tomáš Džačovský

 

Rozpočtové priority samospráv v prípade zásahu externých faktorov

Jozef Gašparík

 

Konanie vo veciach sociálneho poistenia - diskriminácia otcov pri posudzovaní nároku na dávku materské?

Tatiana Gmitrová

 

Súčasný stav riadenia verejnej správy

Adriána Gogová

 

DiscoverEU ako nový nástroj európskej mládežníckej politiky

Javer Gusejnov

 

Recent Investment Cases Against EU Member States: Europe’s Green Energy Policies Under Threat?

Gábor Hajdu

 

Marketingovo strategické riadenie verejných vysokých škôl

Martin Halmo

 

Región v štruktúre územnej samosprávy na Slovensku

Kristína Hoghová

 

Does the economic security of the Russian speaking minority threatens the Latvian national security?

Ondřej Hynek

 

Komparácia Slovenska a Estónska vo fungovaní fenoménu 21. storočia  e-Governmentu

Martina Chrenová

 

Zamestnanosť verejného sektora a jeho náhľad do budúcnosti

Zuzana Jurgová

 

Konsociačný model ako politické riešenie pri demografických heterogennych štátoch

Andrej Kolárik

 

Rozpustenie extrémistických strán v judikatúre Slovenska a Českej republiky

Boris Kolman

 

Implementácia nástrojov občianskej participácie v meste Trnava

Lukáš Koštial

 

European Regulation of FinTech

Andrea Labancz

 

Koncepcia otvorenej spoločnosti v kontexte súčasnej demokratickej spoločnosti

Lucia Laczkó

 

Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR - nutnosť novej legislatívnej úpravy

Ivana Lichnerová, Eleonóra Marišová

 

Možnosti vzťahov medzi Spojeným Kráľovstvom a Európskou úniou po Brexite

Markéta Mackuľáková

 

Rodové rozdiely v preferenciách jednotlivých atribútov práce od roku 1991

Alexandra Matejková

 

Krajské zriadenie v ČR a jeho vplvy na región Moravy

Matúš Meluš

 

Kooperácia európskych síl v kontexte vojen Perzského zálivu

Pavol Michalisko

 

Pedagogická prax vysokoškolských študentov – budúcich učiteľov

Veronika Michvocíková

 

Zvyšovanie kompetencií orgánov Európskej únie ako jedna z príčin nárastu extrémistických strán

Matej Mindár

 

Politická kultúra na Slovensku

Klaudia Mišovičová

 

Komunikácia starostu obce s verejnosťou - prípadová štúdia obce Jarovnice

Martin Molčan

 

Súčasné výzvy v oblasti mládeže v kontexte modernej Európy

Natália Mulinová

 

Úloha kontroly vo verejnej správe

Matúš Novák

 

Bezpečnosť a ochrana svetového prírodného a kultúrneho dedičstva

Ivana Ondrejmišková, Rastislav Kazanský

 

Spiritual stories and the growth of new religious movements

Kristof Ormandi

 

Miestny rozvoj vedený komunitou ako integrovaný nástroj spolupráce a miestneho ekonomického  rozvoja

Lucia Pospišová

 

Europeizácia migračnej politiky Slovenskej republiky

Monika Práznovská

 

Mechanizmus daňovej asignácie a jeho premeny v podmienkach Slovenskej republiky

León Richvalský

 

Role of tax heavens in tax avoidance by multinationals with special regard to Ireland and the Netherlands

Tamás Zoltán Wágner