Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ROČNÍK 2020

 

Konferencia "Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov V. " bude prebiehať ONLINE!

Konferencie predstavujú pre nás mladých vedcov nezameniteľnú príležitosť, prostredníctvom ktorej môžeme nadobudnúť potrebné vedecké, prezentačné či argumentačné zručnosti. Aj keď nám súčasná celosvetová situácia mnohé životné, ale aj vysokoškolské aktivity a plány komplikuje v rôznych smeroch, priniesla nám, mladým vedcom aj nové príležitosti. Jednou z nich je možnosť zvýšiť si kompetencie a vedecké zručnosti v online prostredí. Overovanie a zlepšovanie digitálnych zručnosti nebolo v našich študijných programoch nikdy dôležitejšie a prínosnejšie.

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, uskutočňujúca sa na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prináša každým rokom množstvo zaujímavých príspevkov, prostredníctvom ktorých mladí vedeckí pracovníci, doktorandi, ale aj domáci a zahraniční hostia reflektujú na témy týkajúce sa nových trendov, súčasných výziev a inovácií v kontexte celospoločenského diania. Posledný IV. ročník konferencie opäť zdôraznil význam a spoločenský prínos mladých vedcov a zároveň otvoril priestor ďalšej diskusii a novým témam v oblasti výskumu.

Aj na základe úspechu IV. ročníku konferencie sa počas Týždňa vedy a techniky v akademickom roku 2020/2021 uskutoční jubilejný V. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov".  Konferencia sa uskutoční 5.11.2020  v priestoroch na Bučianskej 4/A, v Trnave.

Účastníci konferencie budú mať aj tentokrát možnosť prispieť svojimi príspevkami, a tak zároveň obohatiť rozmery spoločensko - vedných disciplín najmä vo vybraných fenoménoch v oblasti európskych štúdií, európskej politiky, verejnej politiky a verejnej správy, aktuálnym výzvam v oblasti sociálnej politiky či vzťahu medzi sociálnou prácou a sociálnou politikou.