Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Publicy 2020

 

 

Vážení záujemcovia o medzinárodnú vedeckú konferenciu PUBLICY 2020,

vzhľadom na udalosti súvisiace so šírením koronavírusu sme boli nútení zmeniť pôvodný termín konferencie z 14.5.2020 na 15.10.2020. Nakoľko súčasná epidemiologická situácia vôbec nie je optimistická a s predpokladanými problémami po návrate študentov na univerzity v druhej polovici septembra, sme sa rozhodli s dostatočným časovým predstihom zmeniť priebeh náhradného termínu konferencie. Tento ročník by sme zrealizovali online formou, nie prezenčne.

Každý účastník má možnosť do 15.9.2020 odoslať organizátorom svoj príspevok. Zároveň znižujeme konferenčný poplatok pre všetkých účastníkov na jednotnú sumu 20 euro. Do 20.10.2020 každý účastník dostane od organizátorov certifikát o aktívnej participácii na konferencii a vytlačený recenzovaný zborník z konferencie.

Termín registrácie– do 15.09.2020 prostredníctvom online formulára

Termín zaslania finálneho príspevku: do 15.09.2020 na emailovú adresu: publicy2020@gmail.com

Uhradenie konferenčného poplatku vo výške 20 eur do 15.09.2020

Číslo účtu: SK 87 8180 0000 0070 0007 1900

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 14052020

Kontaktná osoba: jan.machyniak@ucm.sk

 

Pevne veríme, že v máji 2021 sa už stretneme aj osobne na ďalšom ročníku našej medzinárodnej konferencie.

Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Vedúci Katedry verejnej správy FSV UCM v Trnave

 

 

Dokumenty / Documents:

  Pozvánka- aktualizovaná

  Šablóna

  Template

   Registračný formulár