Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

JŠM 2017

II. JARNÁ ŠKOLA METODOLÓGIE so zameraním na volebné kampane a politický marketing sa v dňoch 9.-10.5.2017 konala na FSV UCM v priestoroch na Pekárskej ulici.

Blokový kurz bol venovaný písaniu záverečných prác, základom metodológie, využitiu metód výskumu. Kurzu sa zúčastnilo 19 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia našej fakulty, ktorí obdržali certifikát o absolvovaní kurzu.

Program a obsah kurzu:

Blok 1: Základy písania vedeckej práce (Výber témy, štruktúra práce, tvorba výskumných otázok a hypotéz, výstavba textu)

Blok 2: Kvalitatívna metodológia výskumu (Prístupy k výskumu, prípadové štúdie, metódy zberu dát, Millove metódy

Blok 3: Kvantitatívna metodológia výskumu (Kvantitatívna analýza, korelácie, regresie, faktorová analýza, príprava dátového súboru)

Blok 4: Metódy výskumu volebných kampaní (Politický trh, volebné stratégie, politická reklama, politický marketing a politická komunikácia)

Seminár organizačne zabezpečoval Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

Pozvanými hosťami boli odborník na metodológiu Mgr. et Mgr. Jakub Lysek a expertka na politický marketing Mgr. Daniela Vašátková