Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

170 rokov družstevného hnutia na Slovensku

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola spoluorganizátorom Medzinárodnej konferencie o družstevníctve – 170 rokov družstevného hnutia na Slovensku, ktorá sa konala 25.11.2015 pod záštitou predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho a predsedu Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Ľuboša Blahu.  Za našu fakultu sa konferencie zúčastnil doc. PhDr. Milan Čáky, PhD.

Ďalšími organizátormi konferencie boli Ústav politických vied SAV v Bratislave, združenie Coop Produkt Slovensko, Klub Nového slova. 

Cieľom konferencie bolo v dlhodobejšom horizonte vrátiť „späť do hry“ koncept kooperatívneho vlastníctva – družstevníctvo.