Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Reflexia sociálnych služieb a ošetrovateľstva v praxi

Katedra sociálnych služieb a poradenstvsa FSV UCM v Trnave  v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov z príležitosti spomienky významnej osobnosti doc. PhDr. Alžbety  Hanzlíkovej, PhD. usporiadala vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila v  dňoch 10. a 11. marca 2016 v Košťanoch nad Turcom. Medzinárodní vedecká konferencia sa počas obidvoch dní niesla v duchu hesla "Práca s láskou  v prospech človeka". Program konferencie prebiehal aktívnymi rokovaniami v dvoch sekciách, na ktorých prednášajúci prezentovali veľmi zaujímavé skutočnosti, čím vzbudili pozornosť a záujem všetkých prítomných. Prvá sa niesla názov Sociálne služby a ošetrovateľstvo a druhá Sociálna politika a sociálne služby. Konferencia v rámci diskusií priniesla množstvo podnetných myšlienok, ktoré v budúcnosti  pri problematike sociálnych služieb a ošetrovateľstva určite nájdu svoje opodsatnenie. 

Pozvánka

 

Fotogaléria