Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ochrana ovzdušia 2016

V dňoch 21. - 23.11. 2016 sa v tatranskom hoteli Patria konal ďalší ročník medzinárodnej konferencie Ochrana ovzdušia. Jej spoluorganizátorom je aj UCM. Predsedom organizačného výboru je pedagóg pôsobiaci na našej FSV - doc. Ing. Jozef Mačala, CSc. Nosnými témami príspevkov a diskusií boli napr. Politika zmeny klímy po Parížskej konferencii, právna úprava ochrany ovzdušia, znižovanie emisií – najlepšie dostupne techniky a podobne.

 

Fotogaléria