Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

AR 2017/2018

Prodekan pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. Vás pozýva na 5. ročník vedeckého seminára Deň doktorandov 2018, ktorý sa usktoční dňa 7. júna 2018 (štvrtok) o 9,00 hod. v dolnej zasadačke FSV UCM – miestnosť č. 203, Bučianska 4/A, 917 01 Trnava.

 

 

Dokumenty:
  Pozvánka