Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

AR 2020/2021

 

7. ročník vedeckého seminára „Deň doktorandov 2020“

 

Dňa 6.11.2020 sa od 9,00 hod. v rámci aktivít Týždňa vedy a techniky 2020 na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 7. ročník vedeckého seminára „Deň doktorandov 2020“, z dôvodu opatrení v súvislosti s pandemickou situáciou prebiehal online formou. Seminára sa zúčastnilo 15 študentov 1. a 2. ročníka doktorandského stupňa, ktorí prezentovali svoje dizertačné projekty. Komisia v zložení - doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., predsedníčka komisie a členovia komisie: prof. PhDr. Jana Levická, PhD., doc. Karen Henderson, Ph.D., doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. a doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. v následnej bohatej diskusii zhodnotili predkladané projekty a vyslovili pripomienky ku kľúčovým aspektom jednotlivých projektov, k cieľom, metodológii, vhodnosti a relevantnosti témy a celkovom prevedení projektov.