Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

AR 2021/2022

 

 

Pod vedením prodekanky FSV UCM doc. PhDr. Andrey Čajkovej, PhD.  sa dňa 25.11.2021 v rámci Týždňa vedy a techniky 2021 uskutočnil v poradí už 8. ročník vedeckého seminára Deň doktorandov. Seminára sa online formou zúčastnilo 12 študentov 1. a 2. ročníka doktorandského štúdia FSV, ktorí prezentovali dizertačné projekty, ich zameranie, výskumné otázky, hypotézy, metodológiu, použitú literatúru a prínos pre prax. Komisia v zložení doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., PaedDr. Monika Orlíková, PhD. a Mgr. Michal Garaj, PhD.  vyhodnotili a pripomienkovali predložené projekty s cieľom usmerniť doktorandov v ďalšej realizácii, kompletizácii a v celkovom prevedení dizertačných prác.