Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

AR 2016/2017

Milí študenti,

Fakulta sociálnych vied UCM Vás pozýva na 3. ročník vedeckého seminára „Deň doktorandov 1/2017“, pod záštitou dekana FSV UCM  doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD.

Vedecký seminár sa uskutoční  8. júna 2017 o 10,00 hod.  v dolnej zasadačke FSV UCM – miestnosť č. 203, Bučianska 4/A, 917 01  Trnava.

Dokumenty:

  Pozvánka