Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Týždeň vedy a techniky 2019

Vážení kolegovia, milí študenti,

dovoľujeme si vás pozvať na nasledovné sprievodné podujatia Fakulty sociálnych vied UCM v rámci Týždňa vedy a techniky SR 2019.

 

 

 

 

30.10.2019

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV.

4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava (miestnosť č. 110, registrácia od 9.00 hod.)

 

4.11.2019

Prax - Naše skúsenosti - Dobrá inšpirácia

Seminár s prezentáciami študentov Katedry sociálnych služieb a poradenstva z absolvovania praxe - pre študentov FSV organizuje doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.; doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.

FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava (miestnosť BU4 V čase od 9.00 do 10.30 hod.)

 

Význam rehabilitácie pre integráciu človeka do spoločnosti

Prednáša PhDr. Eva Vaská, MPH pre účastníkov 1. ročníka Akadémie strieborného veku

FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava (miestnosť č. 110 v čase od 13.00 do 14.30 hod.)

 

Kyberšikana – Novodobý fenomén spoločnosti

Prednáša PhDr. Marcela Lančaričová pre účastníkov 2. ročníka Akadémie strieborného veku

FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava (miestnosť BU1, od 14.30 do 16.30 hod.)

 

5.11.2019

Workshop výrobkov ergoterapeutickej činnosti klientov v zariadeniach sociálnych služieb

FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava (vstupná hala v čase od 9.00 do 15.00 hod.)

 

Kolokvium vedenia zariadení sociálnych služieb s členmi Katedry sociálnych služieb a poradenstva

FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava (miestnosť č. 203 v čase od 14.30 do 16.30 hod.)

 

6.11.2019

História sociálnej práce

prednáša prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD.

FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava (miestnosť BU4 v čase od 9.00 do 10.30 hod.)

 

Študenti za okrúhlym stolom

Prezentáciu z exkurzií študentov v Rakúsku organizuje doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD.

FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava (miestnosť BU4 v čase od 9.00 do 10.30 hod.)

 

7.11.2019

Okrúhly stôl: Príprava novej Stratégie SR pre mládež na roky 2021-2028

Event v spolupráci s Iuventou - národnou agentúrou pre oblasť mládeže a športu

Okrúhly stôl pedagógov a pracovníkov s mládežou v rámci tretieho sektora

FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava (miestnosť č. 110 v čase od 10.00 hod. )

 

8.11.2019

Olympiáda o Európskej únii

Finále súťaže o EÚ pre študentov stredných škôl

FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava (veľká aula v čase od 9.00 hod.)

 

Jazyková Kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania/Sprachkompetenz

Medzinárodná vedecká konferencia so zameraním na prezentáciu výsledkov prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v nemeckom a anglickom jazyku, organizuje doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD.

FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava (miestnosť č. 203, registrácia od 9.00 hod.)

 

12.11.2019

Aká je práca splnomocnenca

Prednáška s diskusiou - prednáška Ábel Ravász, splnomocnenec vlády pre rómske komunity

FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava (miestnosť č. 110 v čase od 10.00 do 11.00 hod.)

 

14.11.2019

Politika na lokálnej úrovni

Prednáška s diskusiou - prednáša doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava (veľká aula v čase od 10.00 do 11.00 hod.)

 

Ako riešiť výzvy inovačným prístupom

Inovačný workshop v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou

FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava (miestnosť JB13 v čase od 11.20 do 15.00 hod.)

Na podujatie je potrebná registrácia: bit.ly/inovujme