Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Týždeň vedy a techniky 2020

 

Vážení kolegovia, milí študenti,

dovoľujeme si vás pozvať na nasledovné sprievodné podujatia Fakulty sociálnych vied UCM v rámci Týždňa vedy a techniky SR 2020.

 

 

 

 

5.11.2020

Sociálne vedy z pohľadu mladých vedeckých pracovníkov V. (MVK)

Online konferencia

 

6.11.2020

Deň doktorandov (7. ročník)

Online vedecký seminár pre doktorandov FSV