Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM

V pondelok, 9.11.2015 prodekanka pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť FSV UCM PhDr. Viera Žúborová, Ph.D. za prítomnosti PhDr. Vladimíra Kováčika, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vedenia univerzity a vedenia fakulty slávnostne otvorila Týždeň vedy a techniky na FSV UCM.

V rámci prvého dňa PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. odprezentoval výsledky vedecko-výskumnej činnosti projektov MyPlace a MyWeb financovaných z fondov EÚ v rámci 7. RP.  

Zástupcovia kancelárie národného kontaktného bodu HORIZONT 2020 predstavili program Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií, jeho hlavné piliere ako aj základné pravidlá účasti.

Interaktívny seminár „Nebojme sa projektov“ pre zástupcov katedier našej fakulty bol zameraný na prípravu, postup a koordináciu pri predkladaní výskumných a vzdelávacích projektov v rámci domácich i zahraničných programov. Seminár viedla Mgr. Marta Kuhnová, PhD.

Fotogaléria