Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Týždeň vedy a techniky 2016

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,

dovoľte, aby sme Vás informovali o sprievodných podujatiach, ktoré organizuje Fakulta sociálnych vied UCM v rámci Týždňa vedy a techniky SR 2016.

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave pripravuje nasledovné podujatia:

1/ 8.-9.11.2016 – Konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: „Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov“

2/ 7.11.2016 - Prednáška: „Práca a vyhľadávanie v citačných databázach WoS a SCOPUS I."

3/ 8.11.2016 - Prednáška: „Práca a vyhľadávanie v citačných databázach WoS a SCOPUS II."

4/ 8.11.2016 – Prednáška : „Originalita záverečných prác“