Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Týždeň vedy a techniky 2017

Sprievodné podujatia Fakulty sociálnych vied UCM v rámci Týždňa vedy a techniky SR 2017

 

1/ II. Ročník Konferencie mladých vedeckých pracovníkov Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II.“  pripravujú doktorandi Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v dňoch 7. - 8. novembra 2017 v priestoroch FSV UCM na Bučianskej 4/A, v Trnave. Viac info TU.

 

2/ Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Slovenská spoločnosť pre verejnú správu pri SAV  a Občianske združenie FSV UCM pripravujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku - Voľby 2017“, 10. novembra 2017. Viac info TU.

 

3/ Celoslovenské finálové kolo „OLYMPIÁDA O EURÓPSKEJ ÚNII“ sa koná 10.novembra 2017. Olympiáda je určená študentom 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitného) ročníka stredných škôl, vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii. Viac info TU.

 

4/ Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach a Fakulta veřejných politik SLU v Opavě pripravujú „Medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov“, ktorá sa uskutoční 30. novembra 2017 v priestoroch FSV UCM na Bučianskej 4/A, Trnava. Viac info TU.