Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Covid-19

 

Na tomto mieste budú zverejňované informácie k aktuálnym opatreniam v súvislosti so šírením Covid19 na UCM v Trnave i ďalšie informácie z ústredných grémií.

TU

 

POSTUP V PRÍPADE POTVRDENÉHO OCHORENIA COVID ALEBO NÁSTUPU DO DOMÁCEJ KARANTÉNY:

Potvrdené ochorenie na COVID-19 a karanténa

Študent, ktorý má potvrdené ochorenie na COVID-19, je povinný vyplniť krátky formulár a tak nahlásiť všetky osoby s ktorými bol v priamom kontakte na pôde UCM. Neočkovaní študenti, s ktorým bol v kontakte, ostávajú v karanténe. Pri dĺžke karantény vychádzajú z nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

 1. POTVRDENÉ OCHORENIE NA COVID-19

 

   

 

 2. NAHLÁSENIE NÁSTUPU DO DOMÁCEJ IZOLÁCIE

Ak ste boli v blízkom kontakte s COVID pozitívnym mimo školy a nastupujete do domácej karantény, vyplňte tento formulár. Je to informácia pre pedagóga, aby vedel, koľkí študenti sú v domácej karanténe.

 

    

 

 

Porušenie platných predpisov

Dôrazne vás žiadame, aby ste dodržiavali Opatrenie rektora na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v akademickom roku 2021/2022. Porušenie platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo strany študenta sa považuje za disciplinárny priestupok.

Potvrdené ochorenie na COVID-19 a karanténa

Pri prvom príchode do priestorov UCM všetci študenti odovzdajú vyučujúcemu na prvej hodine výučby podpísané tlačivá: