Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Interreg V-A SK-AT

 

INTERREG V-A SK-AT

 

Digi-Ville

Konzorcium: Danube University Krems (koordinátor),  Regionalmanagement Burgenland GmbH, Slovak technical university in Bratislava, University of Ss. Cyril and Methodius, Accent Inkubator GmbH Wiener Neustadt, Bratislava Staré Mesto, Dunajská Streda, Svätý Jur.

Koordinátor projektu na FSV UCM:  doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5951-1281, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203917110, ResearchersID: https://publons.com/researcher/3055065/andrea-cajkova/) / Mgr. Marta Kuhnová, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6105-9853 ResearcherID: https://publons.com/researcher/2710646/marta-kuhnova/)

Dĺžka trvania: 2020-2022

Web: https://digivil.eu/

Anotácia: DigiVil sleduje nadradený projektový cieľ zlepšenia spolupráce medzi kľúčovými aktérmi v oblasti regionálnych inovačných systémov, pomocou nových foriem spolupráce (modelové mestá a obce) a transferu vedomostí medzi partnermi, ale aj transferu vedomostí z univerzít priamo do regiónov. Zámerom projektu DigiVil je podchytenie potenciálov, ktoré umožňuje digitalizácia a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce v rámci hodnotiacich a vývojových workshopov so zapojením regionálnych riadiacich subjektov vytvorenie príručky a z nej odvodeného katalógu opatrení, ďalej tiež preskúmanie možností realizácie jednotlivých nápadov vo forme štyroch pilotných projektov z rôznych oblastí. Výsledky by mali prispieť k lepšiemu naplneniu potrieb vidieckych, ako aj periurbánnych mestských oblastí prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológií a zároveň uplatniteľné aj v ďalších regiónoch. Poznatky z projektu by mali prispieť k rozvoju ďalších možností v súvislosti s digitalizáciou v celom programovom regióne SKAT, pričom zapojené mestá a obce sa majú možnosť vyprofilovať ako inovatívne hospodárske lokality, a tým trvalo zvýšiť kvalitu života svojich obyvateľov.

 

Fotogaléria