Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Univerzita tretieho veku

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje UCM v Trnave pre absolventov stredných a vysokých škôl záujmové vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem rozšíriť si a doplniť si poznanie alebo osvojiť si praktické zručnosti, a ktorá dosiahla vek 45 rokov.

Štúdium bude organizované v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Štúdium je trojročné - šesťsemestrálne. Realizuje sa formou sústredení dvakrát do mesiaca. Vzdelávanie sa v danom vzdelávacom programe otvára za predpokladu  dostatočného počtu uchádzačov. Vzdelávanie končí obhajobou záverečnej práce alebo záverečnou skúškou.  Po ukončení štúdia vydá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventovi osvedčenie o ukončení záujmového štúdia na Univerzite tretieho veku s uvedením študijného odboru.

 

Ponuka dlhodobého kurzu v rozsahu troch akademických rokov - Univerzita 3. veku 2015 je v trvaní troch akademických rokov.

Fakulta sociálnych vied  UCM: Zvýšenie kvality života seniorov

Všetky informácie nájdete TU

 

Slávnostná imatrikulácia 'Tretieho ročníka Univerzity tretieho veku FSV UCM'

Fotogaléria