Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ročník 2018

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave aj tento rok organizuje celoslovenskú Olympiádu o Európskej únii. Nadväzujeme týmto na úspešné ročníky Olympiády o Európskej únii pre stredné školy, ktoré sa uskutočnili na našej fakulte v rokoch 2014, 2015 a 2017. Partnerom tohtoročnej súťaže sa stala Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a europoslanci Jana Žitňanská, Monika Beňová a Ivan Štefanec.

Olympiáda o Európskej únii je určená hlavne pre študentov 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitného) ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Považujeme za dôležité dosiahnuť väčší záujem mladých ľudí o dianie na úrovni EÚ, nakoľko práve neznalosť problematiky produkuje rastúci euroskepticizmus ako aj všeobecný nezáujem mládeže o účasť na voľbách do Európskeho parlamentu a činnosť zvolených europoslancov.

 

Priebeh a organizačné zabezpečenie Olympiády o EÚ:

Do 30.9.2018 sa jednotlivé tímy zložené z troch študentov pod dohľadom pedagogického zamestnanca prihlásia do súťaže prostredníctvom on-line registračného formulára. Prihlásené tímy následne dostanú odkazy na študijné materiály ku kvízovým otázkam. Do súťaže je možné prihlásiť aj viac tímov z jednej školy.

Dňa 23.10.2018 sa uskutoční elektronické kolo, ktoré bude vyhodnotené do 28.10.2018. Všetky inštrukcie budú včas zaslané registrovaným súťažným tímom. Do finálového kola postupuje 8 najlepších súťažných tímov z celého Slovenska.

Dňa 9.11.2018 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z elektronického kola. Každý tím môže byť sprevádzaný a podporovaný svojím publikom.

Všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Súťažiace tímy, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach sa zúčastnia odbornej exkurzie v sídle európskych inštitúcií v Bruseli, resp. Štrasburgu a získajú tiež hodnotné vecné ceny.

Pre prihlásenie sťažiaceho tímu je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú nájdete nižšie.

 

Poznámka ku študijným materiálom:

K naštudovaniu odporúčame aj publikácu Figeľ, Ján; Miroslav Adamiš. Slovensko na ceste do Európskej únie: kapitoly a súvislosti. Slovenská spoločnostʹ pre zahraničnú politiku, 2003.

Samozrejmosťou je všeobecný prehľad súťažiacich, sledovanie súčasného vývoja v rámci EÚ ako aj webových stránok jednotlivých inštitúcií Európskej únie.

 

VÝSLEDKY ELEKTRONICKÉHO KOLA

 

S potešením oznamujeme, že finálového kola olympiády sa zúčastní nasledovných 10 súťažných tímov (zoznam obsahuje poradové číslo umiestnenia, registračný kód tímu a názov školy):

  1. 173- Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24, 066 01 Humenné
  2. 049- Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 953 20 Zlaté Moravce
  3. 026- Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 821 04 Bratislava
  4. 231- Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, 080 01 Prešov
  5. 005- Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava
  6. 025- Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 821 04 Bratislava
  7. 161- Obchodná akadémia, Murgašova 22, 058 01 Poprad
  8. 048- Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 953 20 Zlaté Moravce
  9. 014- Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
  10. 223- Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 30, 917 01 Trnava

 

Blahoželáme!