Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ročník 2019

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa rozhodla pokračovať v úspešnej tradícii a opäť usporadúva Olympiádu o Európskej únii nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.   Olympiáda je určená hlavne pre študentov 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitného) ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Záujem a pochopenie základných princípov fungovania a hodnôt Európskej únie zo strany mladých ľudí pokladáme za zásadnú potrebu, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR v EÚ.

 

Partnerom tohto ročníka Olympiády sa stala Kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskeho parlamentu na Slovensku a europoslanci Monika Beňová, Ivan Štefanec, Michal Šimečka, Peter Pollák a Róbert Hajšel, ktorí sa rozhodli do súťaže venovať viaceré zaujímavé ceny.

 

Priebeh a organizačné zabezpečenie Olympiády o EÚ:

Do 30.09.2019 sa jednotlivé tímy zložené z troch študentov a jedného pedagogického zamestnanca ako dozoru prihlásia do súťaže prostredníctvom on-line registračného formulára, ktorý nájdete nižšie. Prihlásené tímy následne dostanú odkazy na študijné materiály ku súťažným otázkam. Do olympiády je možné prihlásiť aj viac tímov z jednej inštitúcie.

 

Dňa 22.10.2019 sa uskutoční elektronické kolo, ktoré bude vyhodnotené do 29.10.2019. Všetky inštrukcie budú včas zaslané registrovaným súťažným tímom. Do finálového kola postupuje 8 najlepších súťažných tímov z celého Slovenska.

 

VÝSLEDKY ELEKTRONICKÉHO KOLA
Do finálového kola postupuje týchto deväť súťažných tímov v nasledujúcom poradí

1. Tím s kódom 001, Gymnázium Javorová 16 Spišská Nová Ves, Javorová 16 Spišská Nová Ves 052 01

 

2. Tím s kódom 030, Gymnázium, Poštová 9, 042 52 Košice

 

3. Tím s kódom 002, Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany, 942 01 Šurany

 

4. Tím s kódom 090, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická cesta 1, 831 02 Bratislava

 

5. Tím s kódom 240, Súkromné gymnázium DSA, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov

 

6. Tím s kódom 091, Gymnázium, Golianova 68, 949 11 Nitra

 

7. Tím s kódom 160, Gymnázium Púchov, Ulica 1. mája, 020 01 Púchov

 

8. Tím s kódom 005, Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava

 

9. Tím s kódom 045, Obchodná akadémia Nevädzová 3, 82007 Bratislava

 

Dňa 8.11.2019 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch FSV UCM v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z elektronického kola. Každý tím, zložený z troch súťažiacich a jedného pedagóga ako dozoru, môže byť sprevádzaný a podporovaný svojím publikom.

 

Všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Súťažiace tímy, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach sa zúčastnia odbornej exkurzie v sídle európskych inštitúcií buď v Bruseli alebo Štrasburgu a získajú tiež hodnotné vecné ceny. 

Pre prihlásenie sťažiaceho tímu je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú nájdete nižšie.

 

Poznámka ku študijným materiálom:

  • Fiala, Petr, Krutílek, Ondřej, Pitrová, Markéta (2018) Evropská unie. CDK Brno, 805 s. 
  • Sledovanie aktálneho diania a webových stránok inštitúcií EÚ
  • Všeobecný prehľad o záležitostiach EÚ

 

 

 

Dokumenty:

  Prihláška

  ​Plagát

  Štatút