Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ročník 2020

 

 

 

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave aj tento roka usporadúva Olympiádu o Európskej únii. Nadväzujeme týmto na úspešné ročníky Olympiády o Európskej únii pre stredné školy, ktoré sa uskutočnili na našej fakulte v rokoch 2014 - 2019.  

 

Olympiáda je určená hlavne pre študentov 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitného) ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Záujem a pochopenie základných princípov fungovania a hodnôt Európskej únie zo strany mladých ľudí pokladáme za zásadnú potrebu, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR v EÚ.

 

Partnerom tohto ročníka Olympiády sa stala Kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskeho parlamentu na Slovensku, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a europoslanci Ivan Štefanec, Michal Šimečka, Róbert Hajšel, Vladimír Bilčík a Eugen Jurzyca, ktorí sa rozhodli do súťaže venovať viaceré zaujímavé ceny.

 

 

Priebeh a organizačné zabezpečenie Olympiády o EÚ:

Do 30.09.2020 sa jednotlivé tímy zložené z troch študentov a jedného pedagogického zamestnanca ako dozoru prihlásia do súťaže prostredníctvom on-line registračného formulára, ktorý nájdete nižšie. Prihlásené tímy môžu nižšie na stránke nájsť požiadavky a odkazy na študijné materiály, ktoré sú odporúčanou  literatúrou. Do olympiády je možné prihlásiť neobmedzené množstvo tímov z jednej inštitúcie.

 

Dňa 20.10.2020 sa uskutoční elektronické kolo, ktoré bude vyhodnotené do 27.10.2020. Všetky inštrukcie budú včas zaslané registrovaným súťažným tímom. Do finálového kola postupuje 8 najlepších súťažných tímov z celého Slovenska.

 

Dňa 13.11.2020 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch FSV UCM v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z elektronického kola. Každý tím, zložený z troch súťažiacich a jedného pedagóga ako dozoru, môže byť sprevádzaný a podporovaný svojím publikom.

 

Všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Súťažiace tímy, ktoré sa umiestnia na prvých miestach, sa zúčastnia odbornej exkurzie v sídle európskych inštitúcií buď v Bruseli alebo Štrasburgu a získajú tiež hodnotné vecné ceny. 

 

Pre prihlásenie súťažiaceho tímu je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú nájdete nižšie.

 

 

Poznámka ku študijným materiálom:

  • Fiala, Petr, Krutílek, Ondřej, Pitrová, Markéta (2018) Evropská unie. CDK Brno, 805 s. 
  • Sledovanie aktálneho diania a webových stránok inštitúcií EÚ
  • Všeobecný prehľad o záležitostiach EÚ

 

 

 

Dokumenty:

  Prihláška

  ​Plagát

  Štatút