Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ročník 2022

 

 

Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch sa Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozhodla v tejto tradícii pokračovať a opäť usporiadať Olympiádu o Európskej únii. Nadväzujeme týmto na Olympiády o Európskej únii pre stredné školy, ktoré sa uskutočnili na našej fakulte v rokoch 2014, 2015, 2017, 2018 a 2019. V predchádzajúcich dvoch rokoch sa Olympiáda neuskutočnila v dôsledku pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID-19.

 

 

Olympiáda je určená hlavne pre študentov 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitnéhoročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Záujem a pochopenie základných princípov fungovania a hodnôt Európskej únie zo strany mladých ľudí pokladáme za zásadnú potrebu, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR v EÚ.

 

Olympiáda sa koná pod patronátom predsedníčky EP a záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Partnerom tohto ročníka Olympiády sa stala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku, europoslanci a Európsky dialóg.

Priebeh a organizačné zabezpečenie Olympiády o EÚ:

Do 30.9.2022 sa jednotlivé tímy zložené z troch študentov a jedného pedagogického zamestnanca prihlásia do súťaže prostredníctvom tohto on-line registračného formulára: https://forms.office.com/r/U0gz48Hpadktorý bude zverejnený i na webovej stránke fakulty www.fsvucm.sk. Prihlásené tímy následne dostanú odkazy na študijné materiály ku súťažným otázkam. Do olympiády je možné prihlásiť aj viac tímov z jednej inštitúcie.

 

Dňa 24.10.2022 sa uskutoční elektronické kolo, ktoré bude vyhodnotené do 30.10.2022. Všetky inštrukcie budú včas zaslané registrovaným súťažným tímom. Do finálového kola postupuje 8 najlepších súťažných tímov z celého Slovenska.

 

Dňa 11.11.2022 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch FSV UCM v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z elektronického kola. Každý tím, zložený z troch súťažiacich a jedného pedagóga ako dozoru, môže byť sprevádzaný a podporovaný svojím publikom.

 

Všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Súťažiace tímy, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, sa zúčastnia odbornej exkurzie v sídle európskych inštitúcií buď v Bruseli alebo Štrasburgu a získajú tiež hodnotné vecné ceny od našich partnerov.

 

Bližšie informácie budeme zasielať po prázdninách. Podrobnejšie informácie a pokyny budú poskytnuté prihláseným súťažiacim prostredníctvom e-mailu a dostupné na webovej stránke FSV. V dokumentoch nájdete štatút súťaže.

V prípade akýchkoľvek otázok nás  kontaktujte telefonicky na čísle +421 908 779 519, alebo e-mailom na monika.praznovska@ucm.sk.

 

Poznámka ku študijným materiálom:

- Fiala, Petr, Krutílek, Ondřej, Pitrová, Markéta (2018) Evropská unie. CDK Brno, 805 s.

- Sledovanie aktuálneho diania a webových stránok inštitúcií EÚ

- Všeobecný prehľad o záležitostiach EÚ

- Európska komisia (2017)  Európa v 12 lekciách

 

Dokumenty:

  Registrácia

  Plagát

  Štatút