Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ročník 2017

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod záštitou Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje celoslovenskú Olympiádu o Európskej únii. Nadväzujeme týmto na Olympiádu o Európskej únii stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja a Olympiádu o Európskej únii stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnili na našej fakulte v rokoch 2014 a 2015.

Olympiáda o Európskej únii je určená hlavne pre študentov 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitného) ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov.

 

PROGRAM FINÁLOVÉHO KOLA

 

Výsledky elektronického kola ( zoznam obsahuje poradové číslo, registračný kód tímu a názov školy, uvedené tímy sa zúčastnia finálového kola):

1. -012- Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 915 01

2. -171- Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice

3. -041- Gymnázium Jána Hollého, Na Hlinách 90, Trnava

4. -118- Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo

5. -060- Obchodná akadémia D. M. Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca

6. -170- Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou, organizačná zložka Cirkevné gymnázium sv. Františka z  
                 Assisi, Vranov nad Topľou, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou

7. -006- Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava

8. -181- Súkromné gymnázium, Ul. 29. augusta 4, 085 01 Bardejov

 

Blahoželáme !

 

Priebeh a organizačné zabezpečenie Olympiády o EÚ:

Do 29.9.2017 sa jednotlivé tímy zložené z troch študentov a jedného pedagogického zamestnanca prihlásia do súťaže prostredníctvom on-line registračného formulára, ktorý bude zverejnený na webovej stránke fakulty www.fsvucm.sk. Prihlásené tímy následne dostanú odkazy na študijné materiály ku kvízovým otázkam.

Dňa 18.10.2017 sa uskutoční regionálne elektronické kolo, ktoré bude vyhodnotené do 25.10.2017. Všetky inštrukcie budú včas zaslané registrovaným súťažným tímom. Do finálového kola postupuje 8 najlepších súťažných tímov z celého Slovenska.

Dňa 10.11.2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z regionálneho elektronického kola. Každý tím, zložený z troch súťažiacich a jedného pedagóga, môže byť sprevádzaný a podporovaný svojím publikom.

 

Počas celoslovenského finálového kola sa uskutočnia rôzne sprievodné aktivity v oblasti európskej agendy.

Všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Víťazný tím sa zúčastní odbornej exkurzie v sídle európskych inštitúcií v Bruseli a získa hodnotné vecné ceny. 

Podrobnejšie informácie a pokyny budú poskytnuté prihláseným súťažiacim e-mailom a dostupné na webovej stránke FSV. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. – jaroslav.mihalik@ucm.sk

 

Výsledky elektronického kola ( zoznam obsahuje poradové číslo, registračný kód tímu a názov školy, uvedené tímy sa zúčastnia finálového kola):

1. -012- Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 915 01

2. -171- Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice

3. -041- Gymnázium Jána Hollého, Na Hlinách 90, Trnava

4. -118- Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo

5. -060- Obchodná akadémia D. M. Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca

6. -170- Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou, organizačná zložka Cirkevné gymnázium sv. Františka z  
                 Assisi, Vranov nad Topľou, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou

7. -006- Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava

8. -181- Súkromné gymnázium, Ul. 29. augusta 4, 085 01 Bardejov

 

Blahoželáme

 

 

Všetky informácie nájdete TU