Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Uhádni županov - celoslovenská súťaž

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizuje v súvislosti s blížiacimi sa regionálnymi voľbami do samosprávnych krajov celoslovenskú súťaž Uhádni županov. Je to vedomostná a tipovacia súťaž výchovno-vzdelávacieho charakteru zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o samospráve a činnosti vyšších územných celkov. Primárne tento druh aktivity vytvára priestor pre aktívnu participáciu mládeže s cieľom rozširovania poznatkov.

Súťaž je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl, pričom sa môžu do nej zapojiť elektronickou formou vyplnením a odoslaním on-line formulára.


Priebeh a organizačné zabezpečenie súťaže 

Od 06. 10. 2017 do 3. 11. 2017 sa môže zapojiť do súťaže každý študent maturitného ročníka stredných škôl, pričom základnou podmienkou je individuálne vyplnenie on-line formulára, v rámci ktorého študent vyberie mená nových predsedov VÚC vo všetkých samosprávnych krajoch. Úlohou študenta je tak správne zvoliť mená ôsmych predsedov jednotlivých VÚC, ktorí budú zvolení v regionálnych voľbách konaných 4. 11. 2017.  Do finále sa dostanú (budú pozvaní) tí študenti, ktorí dokázali správne zodpovedať mená všetkých ôsmych zvolených predsedov VÚC, resp. mali najvyššiu percentuálnu úspešnosť správnych odpovedí.

Dňa 6. 11. 2017 po vyhodnotení vyplnených elektronických formulárov budú zaslané stredným školám zoznamy postupujúcich študentov do finále súťaže, ktoré sa uskutoční 10. 11. 2017 v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Výhercom súťaže sa stane študent, ktorý bude najúspešnejší vo finálovom kvíze

Všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Celkový víťaz súťaže sa zúčastní exkurzie v sídle európskych inštitúcií v Bruseli a získa hodnotné vecné ceny

Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte súťaže, resp. na webovej stránke FSV www.fsvucm.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese fsv@ucm.sk.

 

Dokumenty:
  Štatút
     Formulár