Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Prebúdzanie SSPV (Slovenskej spoločnosti pre politické vedy)

V stredu, dňa 15. februára 2017 sa o 13,00 hod. uskutočnilo prvotné stretnutie politologických pracovísk z celého Slovenska. Stretnutie sa konalo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave za účasti zástupcov politologických pracovísk z Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice, Prešova a Košíc. V rámci diskusie sa zástupcovia dohodli na termíne prvého valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 5. apríla 2017 v Banskej Bystrici. Zároveň sa pracoviská dohodli na vytvorení prípravného výboru valného zhromaždenia. Každé politologické pracovisko nominuje jedného zástupcu, ktorý bude tlmočiť v rámci prípravného výboru požiadavky a zmeny, nielen v štatúte spoločnosti, ale aj v rámci stanovenia programu valného zhromaždenia.