Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fakulta veřejných politík Slezskej univerzity v Opave na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave

Vo štvrtok 4. mája 2017 privítal dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. hostí z Fakulty  veřejných politík Slezskej univerzity v Opave, ktorú zastupovali akademickí funkcionári: dekan fakulty - prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., prodekanka pre študijné a sociálne záležitosti - Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. a tajomník fakulty - Ing. Josef Vícha. Za Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave sa stretnutia zúčastnili predsedníčka akademického senátu a vedúca Katedry sociálnych služieb a poradenstva - doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., prodekani fakulty - PhDr. Michal Lukáč, PhD.; PaedDr. Monika Orlíková, PhD.; PhDr. Edita Poórová, Ph.D.; PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., vedúci Katedry verejnej správy -  PhDr. Ján Machyniak, PhD. a projektová manažérka - Mgr. Marta Kuhnová, PhD.

Delegácii z Českej republiky jednotliví akademickí funkcionári FSV UCM prestavili činnosť Fakulty sociálnych vied v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, vedy, výskumu, publikačnej, projektovej a tvorivej činnosti, zahraničnej spolupráce a takisto navštívili viaceré pracoviská FSV UCM, vrátane historického centra Trnavy. Celé stretnutie prebehlo vo veľmi priateľskej atmosfére, ktorého výsledkom je dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti výskumu, projektov, výmenných stáží pre pracovníkov a študentov, príprava medzinárodných grantov a spoločných publikácií.

 

 

Fotogaléria