Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ocenenie Gaudeamus 2017 získal študent doktorandského štúdia

V stredu 3.5.2017 sa v priestoroch Auly UCM konalo slávnostné odovzdávanie cien Gaudeamus 2017 - Študentská osobnosť roka, na ktorom za vedeckú činnosť získal ocenenie PhDr. Matuš Meluš, študent denného doktorandského štúdia, Fakulty sociálnych vied UCM  Trnave, ktorý spracuváva svoju dizertačnú prácu s názvom Komparácia funkcie primátora na úrovni dvoch hlavných miest - prípadová štúdia Prahy a Bratislavy, pod vedením doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD.

Ocenenie získal za pestrú a bohatú publikačnú činnosť. Dr. Matúš Meluš svoje vedecké výstupy a  poznatky publikuje v renomovaných časopisoch a zborníkoch, ktoré sú zaradené v databázach Web of Sciences. Rovnako sa aktívne zúčastňuje na medzinárodných vedeckých konferenciách a to nielen doma ale aj v zahraničí. Spomenúť môžeme napríklad nedávnu aktívnu účast na zahraničnej konferencii Western Political Science Association Conference – The politics of identity, intergroup bias, and conflict and cooperation vo Vancouveri, Kanade

Nášmu študentovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov !

 

Fotogaléria